HSODA-013 Mimořádně erotická hodina praktického výcviku na zdravotnické škole. Zahrnuje ošetřovatelský výcvik tolik?